Please reload

Tin gần đây

What exactly is Christmas all about?

21/12/2018

1/10
Please reload

Tin mới nhất

Ông GREG THOMPSON đến thăm Aquila Centre

16/10/2017

 

Sau đêm Gala Doanh Nhân hướng đến Festival - Yêu Hà Nội , Ông GREG THOMPSON , Tổng giám đốc truyền thông tập đoàn Chick-Fill -A và giám đốc thường trú của Festival - JEFF FERRIS Đã có chuyến viếng thăm và khích lệ các ace tại Aquila Centre !

P/s : Cảm tạ Chúa , sau đêm đấu giá Chúa đã chúc phước cho Aquila Bức tranh bàn tay mang dấu đinh của Ngài , với trị giá hàng trăm triệu đồng . Xin Chúa ban phước bội phần lại cho các tôi tớ Ngài!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload