Please reload

Tin gần đây

What exactly is Christmas all about?

21/12/2018

1/10
Please reload

Tin mới nhất

Hội Thảo Mục Vụ Anh Rê với chủ đề Mở Rộng Vương Quốc Chúa

Tạ ơn Chúa đã ban phước trên chương trình trình Hội Thảo Mục Vụ Anh Rê với chủ đề Mở Rộng Vương Quốc Chúa đem lại kết quả tốt đẹp, số tiền dâng hiến hôm nay cho Festival là 9,422,000 VND, đã chuyển cho bên văn phòng.

 

Cảm ơn MS Phạm Thế Dương và quý đầy tớ Chúa đã dự phần trong chương trình. Xin Chúa ban phước trên quý vị!

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Danh sách tin tức
Please reload

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
Love in Action

DEMONSTRATE GOD’S UNCONDITIONAL LOVE FOR OUR NEIGHBOR

(c) 2018 Love in Action